Modified on Thu, 02 Feb 2023 at 11:05 AM

Kvalitetsproblem med energilager från Nilar

Svar:

Vår tidigare leverantör Nilar har upptäckt kvalitetsproblem för de energilager som sålts av Ferroamp. Det berör samtliga storlekar och modeller av Nilars levererade batterimoduler och Nilar arbetar aktivt med att lösa problemen.

 

Det är Nilar som har producentansvar för de artiklar de sålt via Ferroamp. Eftersom batteriet ingår i ett EnergyHub-system får du gärna kontakta Ferroamp-support om du upplever problem med batteriet. Vi gör då en första analys och om problemet berör själva batteriet skickar vi det sedan vidare till Nilar.

 

Vanliga problem som vi upptäckt hos kunder där orsaken är kopplad till batteriets funktionalitet är:


  • Begränsad effekt vid laddning eller urladdning
  • Felaktig beräkning av laddningsstatus, SoC (State-of-Charge)
  • Batteriet fungerar inte alls. EnergyHub får inget svar från batteriets BMS

 

Vår support är nu öppen för dig som upplever problem med ett Nilar-batteri oavsett om du är fastighetsägare, installatör eller återförsäljare.

 

Vår målsättning är att utföra en första analys och skicka vidare ditt ärende till Nilar inom en arbetsdag. Vi återkommer sedan så snart vi får återkoppling från Nilar.

 

En tillfällig lösning som ofta gör att batteriet kan fortsätta fungera i väntan på en permanent lösning från Nilar är att starta om batteriet. Bryt strömmen till EnergyHub genom att slå av brytaren intill enheten eller säkringarna i din elcentral märkta EnergyHub (eller Ferroamp, växelriktare eller liknande). Vänta sedan 10 minuter innan du slår på brytaren eller säkringarna igen. Observera att detta bara är en tillfällig lösning och att du ändå bör skicka in en felanmälan.

 

Kontakta oss via webbformuläret på vår supportsida:

Skapa nytt ärendeÖnskar du reklamera ditt energilager tillverkat av Nilar?


Som fastighetsägare

Kontakta det företag du har köpeavtal för batteriet med och har fått faktura från. 


Som installatör

Kontakta grossisten eller distributören som du har köpeavtal för batteriet med.


Som grossist eller distributör

Kontakta oss via webbformuläret i vår Kunskapsdatabas som du hittar här:

Skapa nytt ärende


 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article