Ändrad den Fri, 03 Feb 2023 vid 10:31 AM

Vad är State of Charge (SOC) och hur bör SoC-limits ställas in?

Svar:

SOC (State of Charge) eller laddningsnivå som det kan översättas till på svenska, är precis som det låter ett begrepp som i procent beskriver hur pass uppladdat ditt batteri är. Det uttrycks i procent av batteriets totala lagringskapacitet. När batteriet är helt fullt är SOC = 100%, när det är helt tomt är SOC = 0%. I Systemkonfiguration kan du ställa in vilka SoC-gränser som ditt batteri ska jobba emellan. Här är det dock viktigt att tänka på att t.ex. visa batterier inte mår bra av att laddas ur till 0 % och att vissa batterier kan generera mycket värmeförluster vid laddning till 100 %. Detta beror på batteriernas kemiska sammansättning och generellt kan man säga att batterier som bygger på någon form av litiumteknologi aldrig bör laddas ut till 0%.  

   

Genom att sätta gränser på batteriets  kan batteriets urladdningsdjup begränsas. Urladdningsdjupet uttrycks i % av batteriets kapacitet och anger hur stor del av batteriet som utnyttjas. I de flesta batterier begränsas urladdningsdjupet av olika anledningar. Det här kan t ex vara för att minska förlusterna, öka livslängden eller ha marginaler för speciella händelser. Vissa av begränsningarna sätts av batteritillverkaren och andra kan kunden själv välja. 

Exempelvis kan den övre gränsen sänkas för att minska slitaget på batteriet den nedre gränsen kan höjas för att t.ex. ha en reserv för ett framtida backup-system. När man konfigurerar ett batteri så kan man välja en nedre och en övre gräns för SOC.


Ferroamp har idag integrationer mot följande batteriet med följande rekommenderade gränser:

  • Nilar - Rekommenderat urladdningsdjup 0 - 80%
    Batteriet kan användas intervallet 0-100%. Men vid SOC över 80% ökar förlusterna och självurladdning i batteriet vilket bidrar till värme.

  • Ferroamp Power station    Rekommenderat urladdningsdjup 10-100%

  • Pylontech Rack Rekommenderat urladdningsdjup 15-100%

  • Pylontech ESS Rekommenderat urladdningsdjup 15-100%


För att enkelt ställa in rekommenderade SoC-gränser för ditt batteri rekommenderar vi att du använder vår Batteri Wizard som du kan läsa mer om här.
Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov