Ändrad den Tue, 21 Dec 2021 vid 11:21 AM

Programvarurelease 1.9

Inledning


Ferroamp strävar efter att kontinuerligt förbättra systemprestanda och funktionalitet i EnergyHub-systemet med syftet att öka de värden och nyttor som systemet skapar för våra kunder. Därför släpps nu en ny mjukvara med förbättringar som ökar stabiliteten i systemet och underlättar underhåll av systemet. 


Berörda produkter


  • PH00177 EnergyHub 7                       P05 20110016   

  • PH00205 EnergyHub 14                     P05 20110016

  • PH00798 EnergyHub XL 21                P02 20110016

  • PH00030 EnergyHub XL 28                P02 20110016

  • PH01106 Single EnergyHub XL 21     P02 20110016

  • PH01105 Single EnergyHub XL 28     P02 20110016

  • PH00413 Display 19”                          P01 20110007Förändringar 

Energistyrning

Kritisk energilagernivå

Aktiv övervakning och hantering av Pylontech och PSM (Ferroamp) energilager vid kritisk energinivå. Innan energinivån i energilagret når en kritiskt låg nivå och det finns risk för att energilagret tar skada, laddar EnergyHub upp energilagret över minimum SoC (State of Charge) för att bevara dess livslängd och funktion.

Mätdata

PLC förbättringar

SSO och ESO aktiveras snabbare vid uppstart. 

Förbättrad kvalitet av datat i system med långa likströmskablar mellan SSO, EnergyHub och ESO.


Systemunderhåll

Fjärruppdatering

Förbättrad funktion för fjärruppdatering EnergyHub-systemet samt automatisk uppdatering av programvara av ESO:er och SSO:er. SSO:erna schemalägger sin uppdatering till att starta kl 21:00 och att pausa uppdateringen på morgonen fram till kl 21:00 nästa kväll för de enheter som inte hann uppdateras.

Förbättrad stabilitet

Förbättrad kommunikation över PLC (Power Line Communication) vid sändning av data under dåliga förhållanden på grund av extern störning.

Förbättrad hantering av energistyrning vid spänningsfall på grund av långa avstånd mellan EnergyHub, ESO och SSO för att säkerställa maximal produktion av solenergi.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov