Ändrad den Fri, 03 Feb 2023 vid 10:44 AM

Hur fungerar SSO-offline-larmet?

Svar:

*Ferroamps larmfunktion är just nu under utrullning och kommer rullas ut till alla anläggningar under första halvåret 2023. För att förenkla utrullningen så kommer anläggningar att väljas ut slumpvis. Vi har tyvärr inte möjlighet att manuellt prioritera upp en anläggning så det går inte att kontakta oss och be att få funktionen aktiverad tidigare. Vår ambition är att alla kunder ska ha tillgång till denna funktion så snabbt som möjligt. 


SSO offline-larmet kontrollerar kontinuerligt så att alla SSO:er som finns inlagda i systemtopologin i EnergyCloud rapporterar data till EnergyHub:en samt att värdena som rapporteras varierar. 


Notera att om anläggningen av någon anledning har fått en SSO utbytt och denna inte aktivt har tagit borts manuellt från systemtopologin under systeminställningar i EnergyCloud så kommer larmet utlösas då den, i och med att den är utbytt, inte rapporterar data. Systemtopoplogin hittar du i EnergyCloud. Se bild nedan.Larmet genererar ett mail per  tillfälle som en eller flera SSO:er har slutat leverera data eller levererat samma värden till EnergyHub:en under en period. Om fler än en SSO utlöser larmet vid samma tidpunkt kommer de aktuella serienumren att listas i ett mail.


På larmsidan i EnergyCloud kommer larmen vara separerade kopplat till respektive SSO:s serienummer. Larmet kommer ligga kvar som aktivt tills att problemet är löst. Se bild nedan. 


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov