Ändrad den Fri, 03 Feb 2023 vid 10:44 AM

Vad ska jag göra om jag får larm om att SSO är offline?

Svar:

*Ferroamps larmfunktion är just nu under utrullning och kommer rullas ut till alla anläggningar under första halvåret 2023. För att förenkla utrullningen så kommer anläggningar att väljas ut slumpvis. Vi har tyvärr inte möjlighet att manuellt prioritera upp en anläggning så det går inte att kontakta oss och be att få funktionen aktiverad tidigare. Vår ambition är att alla kunder ska ha tillgång till denna funktion så snabbt som möjligt. 


Om du får ett larm om att en eller flera SSO:er har tappat kontakten med din anläggning och slutat skicka data så gör följande:


 1. Kontrollera att produkt-id som listas i larm-mail stämmer överens med de serienummer på de SSO:er som sitter monterade på anläggningen. Om en eller flera SSO:er av någon anledning har bytts ut men inte manuellt tagits bort ur systemtopologin i EnergyCloud så utlöser detta larmet. 
  1. Du hittar Systemtopologin under SYSTEMINSTÄLLNINGAR. 
  2. Du tar bort gamla SSO:er genom att trycka på minustecknet längst till höger om det produkt-id eller serienummer som tillhör den gamla SSO:n. Tryck sedan på UPPDATERA SYSTEMTOPOLOGI.
 2. Kontrollera att diod på undersida av SSO lyser med ett fast sken.
  • Om den lyser med ett fast sken, tryck in reset-knappen på EnergyHub i 10 sekunder och vänta sedan 5 minuter på att systemet startar om. Om den fortsatt inte rapporterar data i EnergyCloud, starta om systemet genom att bryta AC-strömbrytare till EnergyHub, vänta 5 minuter och sedan starta upp EnergyHub igen.
  • Om den blinkar, kolla vad blinkningar indikerar och kontakta din installatör
  • Om den inte lyser alls, kontakta din installatör.

Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov