Ändrad den Mon, 10 Jul 2023 vid 11:07 AM

Hur kan jag använda batteriet?

Svar:

Det finns ett flertal sätt att använda ditt batteri i EnergyHub-systemet. 


  • Det kan användas till att öka egenanvändningen av solel genom att ladda batteriet på dagen och att ladda ur det när solpanelerna slutar producera.                                                                                                                           
  • Det kan användas för att hålla nere effektuttaget från elnätet genom att kapa effekttopparna. Batteriet tillåts då att ladda när elanvändningen i fastigheten är låg för att sedan kunna laddas ur när elanvändningen är hög.                   
  • Genom vår schemaläggningsfunktion kan du använda batteriet på olika sätta baserat på veckodag och tid på dygnet. Batteriet kan exempelvis laddas från elnätet nattetid när elpriserna generellt är lägre för att laddas ur under morgonen när priserna är högre. Det kan sedan laddas under dagen när det finns ett överskott av solelsproduktion för att sedan laddas ur igen på kvällen.                                                                                                                        
  • Styrningen av batteriet går även att göra via externa program genom vårt öppna API. Dessa lösningar är dock inte något som Ferroamp bistår med eller supporterar. Vi möjliggör det genom att öppna upp API:et.                              
  • Med ett batteri går det även att genom aggregatorer vara med på SKV:s frekvensmarknad. Detta innebär att en del av batteriets kapacitet görs tillgänglig för att vara med och hjälpa till att hålla frekvensen på elnätet.

Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov