Ändrad den Mon, 10 Jul 2023 vid 11:08 AM

Vad innebär fasbalansering eller ACE?

Svar:

Fasbalansering, även kallat ACE (Adaptive Current Equalization), innebär att EnergyHub flyttar ström mellan de tre inkommande faserna i fastigheten för att den förbrukade strömmen i fastigheten ska vara jämnt fördelad mellan faserna. Den motverkar på så sätt fasobalanser som när en av faserna är högre belastad som en följd av att många elektriska komponenter har installerats på samma fas. 

Fasbalanseringen fungerar genom att EnergyHub:en

  • Drar ström från de faser som har en lägre belastning

  • Omvandlar växelströmmen till likström för att kunna förflytta den

  • Omvandlar likströmmen tillbaka till växelström

  • Skickar ut växelström på fasen med hög belastning  


Fördelarna med detta är bland annat att:

  • Det förhindrar att huvudsäkringen löser om en förbrukningen på en av faserna blir för hög.
  • Det möjliggör drift av en enfaslast som drar mer ström på en fas än vad huvudsäkringen är märkt för, t.ex. enfasladdning av en elbil. 
  • Det tillgängliggör maximalt med utrymme för trefasladdning av en elbil genom att all övrig förbrukning fördelas jämnt mellan faserna. Exempel:

På bilden till vänster ser vi hur förbrukningen ser ut på de tre faserna in i fastigheten. 

  • På fas 1 ligger förbrukningen på 15 A
  • På fas 2 ligger förbrukningen på 29 A
  • På fas 3 ligger förbrukningen på 13 A


Det EnergyHub:en gör i det här fallet är att den suger in 4 A från fas 1 och 6 A från fas 3 och skickar ut 10 A på fas 3. Detta innebär att trots att förbrukningen  fortfarande är densamma i huset så är strömmen som går över huvudsäkringen 19 A per fas som vi ser på bilden till höger.Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov