Ändrad den Tue, 29 Aug 2023 vid 10:24 AM

Hur kan ESS-systemet byggas ut och vilka begränsningar finns?

Svar:

ESS-systemet går att bygga i olika etapper. Det går antingen att bygga ut en enstaka stack genom att utöka antalet moduler is stacken, eller så går det också att bygga ut systemet genom att parallellkoppla flera stackar. 


Utöka en stack med fler moduler

Det första exemplet är att det går att utöka en ESS stack där det minsta antalet batterimoduler är 2 st som i ett senare skede kan utökas till 3, 4 och 5 moduler i en stack. Detta innebär att det går att gå från en lagringskapacitet på 7,1 kWh upp till 17,55 kWh. Även i- och urladdningseffekten är skalbar och detta styrs av hur många ESO:er som sitter monterade i ESS Power Case. Med 1 ESO och 2 batterimoduler är den maximala effekten 2 kW medan den med 2 ESO:er och 5 batterimoduler är 10 kW. 

 

Värt att notera är att om ett äldre batteri expanderas med en ny battericell så kommer det äldre batteriets degraderade kapacitet även begränsa den nya battericellens kapacitet.

Exempel:

Du köper ett ESS-system med två batterimoduler ett år och två år senare vill du utöka systemet med ytterligare två batterimoduler. Kapaciteten i de två ursprungliga batterimodulerna som har kört i två år kommer då ha sjunkit. Detta denna begränsning kommer då omfatta hela systemet inklusive de två nya modulerna. 


Vår rekommendation är därför att inte expandera ett batteri som är äldre än 2 år utan att då istället addera ett nytt batteristack anslutet till samma likströmsnät.Utöka systemet med genom parallellkoppling av fler ESS batterier

Det finns också möjligheten att utöka Ferroamp-systemet med flera ESS batterier genom att parallellkoppla dem. Det går att maximalt parallellkoppla sex stycken batterier, det enda kravet är att det är samma antal moduler i alla batterier som kopplas samman. OBS, detta gäller endast för ESS batterier som har main controller V2.


Genom att göra detta går det att öka systemets lagringskapacitet från 14,2kWh (en stack med fyra moduler) till 85,2kWh (sex batterier med 4 moduler). Bilden nedan visar ett exempel av detta. Däremot kommer effekten inte att påverkas av flera antalet batterier. Utan där följer fortfarande samma princip där effekten styrs av antalet moduler som batterierna har samt antalet ESO:er. Maximal möjlig effekt är  fortfarande 8kW
Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov