Ändrad den Mon, 10 Jul 2023 vid 11:04 AM

Vilka fördelar finns det med PowerShare?

Svar:

Genom att varje EnergyHub ligger och mäter på respektive elnätsanslutning kan vi styra så att elen fördelas på ett smart sätt dit behovet är som störst. 

Genom att dela på energin ökar vi egenanvädningen och behöver inte sälja lika mycket el till nätet för att sedan köpa tillbaka elen till ett dyrare pris. Vi kan även dela på batterikapacitet mellan flera fastigheter och på så sätt nyttja batteriet mer effektivt. Detta sänker återbetalningstiden på investeringen betydligt. 


Detta medför även att hus som inte har takytor som lämpar sig väl för produktion av solel ändå kan dra nytta av panelerna som sitter på huset bredvid. 


Exempel:

I en BRF med tre hus där två av husen har östväst-tak som skyms av träd och där det tredje huset har ett stort tak i rakt söderläge så kan de boende i samtliga tre hus ta del av solelen trots att panelerna bara sitter på ett av husen. 

Detta ger:

  • Samtliga medlemmar i BRF:en ett incitament till investeringen

  • Kortare återbetalningstid när mer el används internt istället för att elen ska säljas ut till nätet från det ena huset och sedan köpas tillbaka av de två andra husen.  Lär dig mer:

Läs mer om hur Ferroamp bygger DC-nät samt vad som är viktigt att tänka på här


Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov