Ändrad den Mon, 10 Jul 2023 vid 11:05 AM

När gäller inte garantin?

Svar:

Garantin gäller inte i följande fall: 

  • om instruktionerna i bruksanvisningen inte följs eller reparation utförs av någon som inte är anvisad av Ferroamp
  • om ändringar av den ursprungliga konstruktionen görs
  • om skada uppstår till följd av elektrisk överbelastning
  • om skada tillfogas genom felaktig installation, underhåll eller olämpligt handhavande
  • om skada orsakas på grund av vatten 
  • om produkten används under andra förutsättningar än de som anges i bruksanvisning, produktblad osv. eller annars på något annat sätt än vad som kan betraktas som normalt användande av den
  • om produkten inte är eller har varit ansluten till internet och Ferroamps server
  • om produkten skadas på grund av blixtnedslag eller andra händelser som ligger utom Ferroamps kontroll (force majeure

Vi vill ständigt förbättra innehållet i Kunskapsdatabasen och uppskattar därför om du lämnar feedback på våra artiklar. Finns all information du behöver, är det något som borde förtydligas eller saknas information som skulle underlätta installation eller användning av Ferroamp-systemet i allmänhet?  Feedback lämnar du genom att svara på om artikeln var till hjälp nedan.


Om du behöver komma i kontakt med Ferroamp för teknisk support eller frågor om systemet gör du detta genom att skapa ett ärende här.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov