Felsökning av internetanslutning 


- Kontrollera att nätverkskabel är inkopplad i rätt port
- Kontrollera att systemet har tilldelats en IP adress, detta görs i displayenheten
- Kontrollera internetuppkopplingen
- Kontrollera att brandväggen inte hindrar systemet att skicka information till EnergyCloud 
  För referens kräver en EnergyHub att följande utgående trafik tillåts:


Protokoll

Port

DNS-namn

MQTT

TCP/1883
TCP/8883

data2.ferroamp.se

35.156.176.81 fram t.o.m 2021-11-15

13.51.89.91 från och med 2021-11-01

Service gateway

TCP/2443

remote-assistance-access.ferroamp.com

NTP (Network Time Protocol)

UDP/123

Hela internet

DNS

TCP/53
UDP/53

8.8.8.8

Mjukvaruuppdateringar

TCP/80
TCP/443

Amazon S3 bucket i regionen eu-central-1
Amazon S3 bucket i regionen eu-north-1